Corona

Utifrån Covid -19 har vi gjort vissa anpassningar i vår verksamhet för att kunna erbjuda fortsatt god service, men med hög säkerhet för såväl era hyresgäster som vår personal. Det innebär bland annat att vi minskat ner på besöken inne i lägenheter och att vi håller ett längre fysiskt avstånd i våra möten.
Då vi sett en ökning av antalet akuta störningar till följd av Covid -19, vilket vi bedömer handlar om att fler människor är hemma, gör vi en tillfällig förstärkning i vår tjänst Störningsjour. Vi utökar med en bil ytterligare två dagar i veckan för att kunna ha så korta inställelsetider som möjligt.

För att hjälpa till att minska spridning är det viktigt att vi alla hjälps åt.

  • Tvätta dina händer noga och ofta! Gärna ca 30 sekunder/gång och ca 20 gånger per dag
  • Nys och hosta i ditt armveck, inte rakt ut eller i handen
  • Stanna hemma om du har förkylningssymptom
  • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas
  • Undvik besök på stadens äldreboenden
  • Håll dig uppdateras med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, www.1177.se
  • För dig som hyresgäst hänvisar vi till din hyresvärds hemsida.