#Orangeday 2022

Ingen ska behöva utsättas för våld i våra hus. Eller någon annanstans heller för den delen. Skulle det vara så att du eller någon annan du känner blir slagen därhemma – då ska du veta att det finns hjälp att få! 

Vi inom Framtidenkoncernen kommer för femte året uppmärksamma Orange Day genom att enat gå ut på våra hemsidor och sociala medier och visa att alla ska bo tryggt hos oss utan att utsättas för våld! 

Vad är Orange Day? 

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem, i Sverige och i världen. En av tre kvinnor utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. För att uppmärksamma detta och uppmana till förändring har FN utsett 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 

UN Women, som driver Orange Day-kampanjen, vill öka människors kunskap om våld mot kvinnor och flickor och öka viljan att stoppa det. Läser mer på UN Women Sveriges hemsida. 

Göteborgs Stad uppmärksammar varje år Orange Day, tillsammans med andra myndigheter och organisationer under hela veckan 21-27 november. Torg och byggnader kommer att lysa orange över hela staden. Aktiviteter hittar du i Göteborgs Stads kalendarium: goteborg.se/orangeday .

Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld hemma? 

Kom ihåg, du är inte ensam! Och du kan få hjälp!

Det finns många organisationer som är proffs på att hjälpa – både den som blir  slagen och den som slår. Blir du eller någon du känner hotad eller slagen? Se vår lista över dem som kan hjälpa dig få ett slut på det som händer.  

Här finns människor som kan hjälpa: 

Kvinnofridslinjen 

020-50 50 50 

För dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. De svarar dygnet runt och ser till att du får hjälp oavsett ditt kön och din ålder.  

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga 

031-367 93 80, dygnet runt, året runt 
kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se  

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga 
031-367 93 80, dygnet runt, året runt 
kriscentrum.for.kvinnor@socialcentrum.goteborg.se 
 

BRIS, Barnens rätt i samhället 
Ring 116 111. Alltid öppet – även på natten. 
Chatta, mejla och läs mer på bris.se. Du är inte ensam. 
 

Kriscentrum för män  

031-367 93 90 
kriscentrum.for.man@socialcentrum.goteborg.se 


Välj att sluta 020-555 666. Mån, tis och tors: 8.30–16.00. 
Den nationella telefonlinjen för våldsutövare.. 
Du får prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av 

frågor som rör ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 
 

Socialtjänst, Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30 
 

Socialjouren i Göteborg  

031-365 87 00 
Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger 
 

Brottsofferjouren Storgöteborg  

116 006 
Gratis att ringa och har öppet även på kvällstid och helger. 
www.brottsofferjouren.se, här kan du chatta och få stöd. 

Störningsjouren 

Du kan ringa till oss om du misstänker våld hos grannen. 

Öppet vardagar 20.00-03.00, helg 20.00-04.00 

Telefonnumret hittar du på din hyresvärds hemsida.

 Läs mer här om du vill stötta någon som far illa Våga bry dig – Störningsjouren (goteborg.se)

Tack för att du vågar bry dig!