Oriktiga hyresförhållanden

Störningsjourens avdelning för oriktiga hyresförhållanden består av en grupp som, sedan 2015, arbetar med att utreda och handlägga ärenden som rör främst olovlig andrahandsuthyrning, men även andra hyresrättsliga frågor för våra systerbolag Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. Vidare företräder avdelningen våra systerbolag i hyresnämnden och Svea hovrätt vid hyresrättsliga tvister. Sedan starten har cirka 6700 utredningar utförts, samt över 2000 lägenheter friställts. Dessa lägenheter blir återigen tillgängliga på den ordinarie bostadsmarknaden.  

Oriktiga hyresförhållanden, i kombination med rådande bostadsbrist, bidrar till en skev bostadsmarknad och blir således ett incitament att utnyttja densamma genom att exempelvis kräva ockerhyror. Vidare leder oriktiga hyresförhållanden till otrygghet i anslutning till de hyresrätter som berörs, både för andrahandshyresgästerna och för omkringboende. Avdelningens arbete bidrar således till såväl trygga och rättvisa boendeförhållanden för hyresgäster, som en tryggare arbetsplats för de förvaltande bolagens personal. 

Problematiken med hyresbostadsmarknaden har uppmärksammats av regeringen och den 1 oktober 2019 trädde en lagändring i kraft rörande oriktiga hyresförhållanden. Lagändringen har underlättat för hyresvärdar att agera mot bland annat olovlig andrahandsuthyrning samt uttag av överhyra. Kombinationen av dessa är numera även brottsligt. 

Liknande krafttag har tagits i syfte att kontrollera folkbokföringen då regeringen i juli 2018 återinförde folkbokföringsbrottet. Avdelningens arbete med frågan innebär att en utredning utförs vid varje misstanke om felaktig folkbokföring. För det fall att ärendet inte kan drivas vidare av Störningsjouren skickas informationen till Skatteverket för utredning. Vid behov förekommer även samverkan med polis.  

Lagändring från 1 oktober 2019

Problematiken med hyresbostadsmarknaden har uppmärksammats av regeringen och den 1 oktober 2019 trädde en lagändring i kraft rörande oriktiga hyresförhållanden. Lagändringen har underlättat för hyresvärdar att agera mot bland annat olovlig andrahandsuthyrning samt uttag av överhyra. Kombinationen av dessa är numera även brottsligt.

Om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet hos Poseidon, Familjebostäder eller Bostadsbolaget i Göteborg olovligt och vill tipsa oss om detta kan du maila in på:

tips@storningsjouren.goteborg.se