Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får:

 

Kan jag som hyresgäst vara anonym?

Du är alltid anonym gentemot den som stör. Du får självklart vara anonym även när du ringer oss, men resultatet blir bättre om vi kan ha en dialog. Framförallt behöver vi din hjälp med att komma in och lyssna.

Jag är orolig för att grannen far illa – vad ska jag göra?

Se avsnittet om att Våga bry sig.

Kan alla kontakta Störningsjouren?

Störningsjouren är en tjänst som hyresvärdar väljer att använda för sina hyresgäster. Så för att du som hyresgäst skall kunna nyttja våra tjänster måste din hyresvärd ha avtal med oss.

Hur når jag Störningsjouren på natten?

Du ringer din hyresvärds vanliga journummer och blir sedan kopplad till oss. Lättast är att söka upp numret via din hyresvärds hemsida.

Borrning i lägenhet, vad ska man tänka på?

Oavsett tid på dygnet, så får vi inte störa vår granne. Dessutom skall vi visa extra hänsyn under den sena kvällen och nattetid. Om din granne borrar och du känner dig störd, bör du ta kontakt med din hyresvärd, som i sin tur undersöker orsaken till att du känner dig störd. Som hyresgäst har du rätt att påtala störningen och hyresvärden skyldighet att undersöka hur det ligger till. Det är också så att du som hyresgäst måste få möjlighet att borra, sätta upp hyllor m.m. tänk då bara på att du visar dina grannar hänsyn genom att göra detta innan sena kvällen/nattetid!

Socialstyrelsen har utfärdat normer för buller inomhus, som i sin tur hyresvärden har att se till att de inte överskrids. Men det bästa kanske ändå är att berätta om sin känsla för grannen, som då får en chans att inte upprepa störningen.

Vad gäller när det kommer till hemmabioanläggningar?

Det börjar bli mer och mer vanligt med hemmabioanläggningar. Som hyresgäst har du rätt att välja vilken typ av musikanläggning du vill, så länge du inte stör dina grannar. Det finns inga förmildrande omständigheter att ha så hög volym så att du stör dina grannar.

Blir du störd kan du ringa Störningsjouren och/eller kontakta din hyresvärd. Kanske skulle du försöka kontakta din granne allra först. Detta för att skapa en möjlighet till en bra grannrelation som i sin tur bygger på en bra kommunikation. Då får även din granne vetskap om din känsla och kan göra rättelse direkt.

Om grannen inte gör rättelse, riskerar denne sitt hyreskontrakt.

Har du själv en hemmabioanläggning så tänk på att när du monterar din anläggning så sätt den gärna inte direkt på väggen mot din granne. Basen slår lätt igenom och det blir ett jobbigt ljud för grannen. Man kan gärna ställa den på en bit frigolit om den står direkt på golvet.

Er personal var på plats, men kunde inte konstatera störningen. Vad händer nu?

Din hyresvärd har fått en rapport om att vi var på plats och vår bedömning. Vi rekommenderar dig att ringa igen vid ny störning så att vi kan göra en ny bedömning.

Måste jag ringa när störningen pågår? Kan ni inte bara komma ut och säga till ändå?

Vi kan endast bedöma en störning precis när den pågår, därför kan vi inte komma ut i efterhand eller knacka på hos grannen om det är tyst för tillfället. Har du återkommande störningar talar du antingen med din hyresvärd eller med Störningsjourens dagpersonal, om ärendet hanteras av dem.

Hur kontaktar jag Fastighetsjouren?

Du kommer i kontakt med Fastighetsjouren endast genom din hyresvärds journummer.