Trygghetskonsulent Natt

Trygghetskonsult kväll och natt 

Trygghetskonsulenterna som arbetar på kvällar och nätter arbetar alltid två och två och åker ut på akuta störningar över hela Göteborg när hyresgäster ringer och anmäler att de blir störda. Personalen möter all slags problematik; från lekande barn och fest till missbruk och psykisk ohälsa.

I de allra flesta fall är vi på plats inom 15 minuter från det att vi fått anmälan. Målet är att, på plats, skapa trygghet hos den som upplever en störning. Vi tar kontakt med den som stör för att få lugn, och behövs kan vi även kontakta myndigheter eller andra aktörer.

Trygghetskonsulenterna skriver alltid en rapport som hyresvärden har tillgång till nästkommande dag och kan vid behov på så vis lätt arbeta vidare med frågan. Utöver akuta störningar bistår Trygghetskonsulenterna även med tillsyner som innebär att fastighetsägare vid behov beställer extra kontroller av såväl fastighet som hyresgäster i syfte att få en nyanserad bild av läget på kvälls- och nattetid.

Avdelningen agerar på ca 8000 akuta störningar per år över i Göteborg åt både allmännyttan, privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar - varje natt, året runt.