Hyra ut i andrahand & Airbnb

Tillstånd vid andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du alltid få detta beviljat av din hyresvärd. Om du inte har ett tillstånd, riskerar du att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Rätt nivå på hyran

Den hyra som din andrahandshyresgäst betalar ska inte vara högre än den du själv betalar. Om du hyr ut din lägenhet möblerad, kan du ta ut skälig ersättning för detta. Om el, bredband eller liknande ingår i den hyra du betalar, kan även dessa kostnader ingå för andrahandshyresgästen. Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till enligt ovan, riskerar du att bli av med kontraktet. Om du skulle hyra ut lägenheten utan tillstånd för andrahandsuthyrning och tar ut för hög hyra, riskerar du att få rättslig påföljd.

Regler för inneboende

Det finns en möjlighet att ha en inneboende, kontakta din hyresvärd för att få veta mer.

Vad gäller vid byte av lägenhet

För att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från din hyresvärd. Kontakta din hyresvärd för att få veta mer.

Förbud mot uthyrning via Airbnb eller liknande

Viktigt att veta: det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb, eller andra liknande uthyrningssajter. En hyresrätt ska inte nyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

Uthyrning via Airbnb eller dylikt är hotellverksamhet

Genom att hyra ut sin lägenhet via Airbnb anses man bedriva hotellverksamhet. Ändamålet med en hyresrätt är att den ska utgöra en permanent bostad. Enligt lagstiftningen är det nu tydligt att uthyrning via Airbnb är hotellverksamhet, oavsett uthyrningens utsträckning.

Alla uthyrningsformer är otillåtna

Förbudet mot uthyrning via Airbnb gäller även om du själv är bosatt i lägenheten och hyr ut ett rum. Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under kortare perioder, som exempelvis under helger eller sommarevenemang.

Uthyrningar skapar störningar och otrygghet

Uthyrning via Airbnb innebär en stor mängd okända personer som vistas i våra fastigheter. Tidigare fall har visat att det snabbt kan leda till störningar, och i förlängningen otrygghet för andra hyresgäster. Det är ytterligare en orsak till att hyresvärdar ser allvarligt på korttidsuthyrningar.

Ny lagstiftning sedan oktober 2019

Den 1 oktober 2019 infördes ny lagstiftning kring uthyrning av hyresrätter. De nya reglerna innebär att det vid uthyrning endast är tillåtet att ta en hyra som är proportionerlig till vad lägenhetsinnehavaren själv betalar. Det innebär att de priser som är vanliga på uthyrningssajter som Airbnb skulle utgöra en otillbörlig vinst. Regeringens syfte med lagstiftningen är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad.

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.