Organisationen

På Störningsjouren arbetar över 60 medarbetare året runt, dygnet runt för att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra kunder och deras hyresgäster samt trygga arbetsmiljöer för alla koncernens och kundernas medarbetare. Den dagliga verksamheten styrs av Störningsjourens företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Störningsjourens förvaltning ska bidra till säkra och trygga boendemiljöer samt arbetsplatser.

Styrelse

Ordförande
Terje Johansson
VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

1:a vice ordförande
Christina Heikel
Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

2:a vice ordförande
Christina Eide
Direktör, Stadsområde Sydväst

Övriga ledamöter
Lars Klevensparr
Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Storgöteborg

Magnus Redenheim
Distriktschef, Bostadsbolaget

Robert Jademyr
Distriktschef, Familjebostäder

Peter Grellsgård
Säkerhetschef, Bostads AB Poseidon

Arbetstagarrepresentant
Göran Åhman, Unionen
Trygghetskonsulent natt

Störningsjourens styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2020.

Företagsledning

Sofia Gärdsfors, VD
Sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Christian Haberler, ekonomichef
Christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Annika Öby, verksamhetschef Oriktiga hyresförhållanden
Annika.oby@storningsjouren.goteborg.se

Ann-Sofi Andersen, verksamhetschef Trygghetskonsulent dag
Ann-sofi.andersen@storningsjouren.goteborg.se

Tomas Wannerud, verksamhetschef Fastighetsjouren
Tomas.wannerud@storningsjouren.goteborg.se

Lars Lansinger, verksamhetschef Trygghetskonsulent natt
Lars.lansinger@storningsjouren.goteborg.se

Jessica Wejemark, Säkerhetschef
Jessica.wejemark@storningsjouren.goteborg.se

Roger Edsand, HR-strateg
Roger.edsand@storningsjouren.goteborg.se

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.