Organisationen

På Störningsjouren arbetar över 70 medarbetare året runt, dygnet runt för att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra kunder och deras hyresgäster samt trygga arbetsmiljöer för alla koncernens och kundernas medarbetare. Den dagliga verksamheten styrs av Störningsjourens företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Störningsjourens förvaltning ska bidra till säkra och trygga boendemiljöer samt arbetsplatser.

Styrelse

Ordförande
Terje Johansson
VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

1:a vice ordförande
Rikard Ljunggren
Vd Fastighetsägarna GFR

2:a vice ordförande
Christina Alvelin
Förvaltnings-direktör Socialförvaltningen Hisingen

Övriga ledamöter
Anders Börjesson
Biträdande chef Polisområde Storgöteborg

Jonathan Kvist
Distriktschef, Bostadsbolaget

Robert Jademyr
Distriktschef, Familjebostäder

Peter Grellsgård
Säkerhetschef, Bostads AB Poseidon

Arbetstagarrepresentant
Göran Åhman, Unionen
Trygghetskonsulent natt

Störningsjourens styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2022.

Företagsledning

Sofia Gärdsfors, VD
Sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Christian Haberler, ekonomichef
Christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Karl Larsson, verksamhetschef Hyresjuridiska avdelningen
Karl.larsson@storningsjouren.goteborg.se

Lovisa Albertsson, verksamhetschef Trygghetskonsulent dag
Lovisa.albertsson@storningsjouren.goteborg.se

Tomas Wannerud, verksamhetschef Fastighetsjouren
Tomas.wannerud@storningsjouren.goteborg.se

Lars Lansinger, verksamhetschef Trygghetskonsulent natt
Lars.lansinger@storningsjouren.goteborg.se

Jessica Wejemark, Säkerhetschef
Jessica.wejemark@storningsjouren.goteborg.se

Ingela Andersson, HR-ansvarig
Ingela.andersson@storningsjouren.goteborg.se

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.