Våga bry dig

Att visa omtanke kan räcka för att stoppa våld. Att ringa på kan rädda liv. Vi på Störningsjouren har samlats tillsammans med våra systerbolag kring budskapet Våga bry dig.

Med det önskar vi att både du som granne och vi på Störningsjouren visar omtanke, och vågar agera om du är orolig för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam.

Är du orolig för att din granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar. Att ringa på kan räcka för att stoppa våld.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren via din hyresvärds journummer.
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031-365 00 00.

Att visa omtanke kan rädda liv.


Vi på Störningsjouren tror på civilkurage för ökad trygghet och trivsel. Det handlar om att gå från misstanke till omtanke och att vi vågar bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer.

Ny lag stärker barns rättigheter

Från 1 juli 2021 träder en ny lag i kraft som innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna vissa typer av brott, exempelvis vålds- och sexualbrott i nära relation.

– Polismyndigheten ser positivt på den nya lagen, den är viktig och kommer att stärka barns rättigheter, säger Maria Lönegård, chef vid polisens utvecklingscentrum Mitt.

Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

Vi står bakom arbetet

I arbetet med Våga bry dig samarbetar vi inom Störningsjouren med våra systerföretag Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och samt Huskurage, Kvinnofridslinjen, Polisen, Hyresgästföreningen och Göteborgs Stad.

Civilkurage för att förhindra våld i våra hus

Konceptet Våga bry dig är baserat på ett koncept kring civilkurage från bostadsföretaget Örebrobostäder och arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. Att visa omtanke kan rädda liv. Om våld eller bråk pågår kan det räcka med att ringa på och sedan gå tillbaka till sin lägenhet.

Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld?

Är det akut och fara för livet, ring 112. Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld kan du ringa Kvinnofridslinjen på 020-505050, kvinnofridslinjen.se. De svarar på telefonen dygnet runt och hjälper dig med tips och råd vidare, även män är välkomna att ringa.

Andra viktiga telefonnummer:

Akut polis/ambulans, Emergency 112
Polisen 114 14

Kriscentrum för kvinnor, barn och unga
031-367 93 80, dygnet runt, året runt
kriscentrum.for.kvinnor@socialcentrum.goteborg.se

Kriscentrum för män
031-367 93 90
kriscentrum.for.man@socialcentrum.goteborg.se

Socialtjänst,
Göteborgs stads växel: 031-365 00 00, vardagar 8.00-16.30

Socialjouren i Göteborg
031-365 87 00                                                                                                        
socialjouren@socialcentrum.goteborg.se
Adress: Stora Badhusgatan 14, kvällar, nätter och helger   

Brottsofferjouren,
Telefonnummer: 116 006, gratis att ringa och har öppet även på kvällstid och helger
www.brottsofferjouren.se här kan du chatta och få stöd   

Välj att slut – för våldsutövare
Den nationella telefonlinjen för våldsutövare Välj att sluta nås på 020-555 666. Telefontider är måndag, tisdag och torsdag: 8.30–16.00. Man får prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av frågor som rör kontrollerande eller våldsamt beteende.

Störningsjouren
Du kan ringa Störningsjouren om du misstänker våld hos grannen.
Öppet vardagar 20.00-03.00, helg 20.00-04.00

Frågor?

Gå in och kika på vår sida med vanliga frågor och svar.