Hyresjuridiska avdelningen

Störningsjourens Hyresjuridiska avdelning består av jurister och juridiska handläggare som arbetar med hyresrättsliga frågor för våra systerbolag Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. Avdelningen ger råd och assisterar systerbolagen vid olika typer av hyresrättsliga frågor samt företräder bolagen i hyresnämnden och allmän domstol vid hyresrättsliga tvister. En av de viktigaste hyresrättsliga frågorna för Framtidenkoncernen är hantering av oriktiga hyresförhållanden.

Oriktiga hyresförhållanden, i kombination med rådande bostadsbrist, bidrar till en skev bostadsmarknad och blir således ett incitament att utnyttja densamma genom att exempelvis kräva ockerhyror. Vidare leder oriktiga hyresförhållanden till otrygghet i anslutning till de hyresrätter som berörs, både för andrahandshyresgästerna och för omkringboende. Avdelningens arbete bidrar således till såväl trygga och rättvisa boendeförhållanden för hyresgäster, som en tryggare arbetsplats för de förvaltande bolagens personal.

Sedan starten har över 13 000 utredningar utförts samt över ca 3750 lägenheter friställts. Dessa lägenheter blir återigen tillgängliga på den ordinarie bostadsmarknaden.

Problematiken med hyresbostadsmarknaden har uppmärksammats av regeringen och den 1 oktober 2019 trädde en lagändring i kraft rörande oriktiga hyresförhållanden. Lagändringen har underlättat för hyresvärdar att agera mot bland annat olovlig andrahandsuthyrning samt uttag av överhyra. Kombinationen av dessa är numera även brottsligt.

Liknande krafttag har tagits i syfte att kontrollera folkbokföringen då regeringen i juli 2018 återinförde folkbokföringsbrottet. Avdelningens arbete med frågan innebär att en utredning utförs vid varje misstanke om felaktig folkbokföring. För det fall att ärendet inte kan drivas vidare av Störningsjouren skickas informationen till Skatteverket för utredning. Vid behov förekommer även samverkan med polis.

Om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet hos Poseidon, Familjebostäder eller Bostadsbolaget i Göteborg olovligt och vill tipsa oss om detta kan du maila in på:

tips@storningsjouren.goteborg.se